FORCE KNIGHT

 
1. Giới thiệu:
 • Cốt truyện:
  • Một số Warrior cho rằng Great Sword quá cồng kềnh, kém linh động, họ quyết định từ bỏ nó rồi nghiên cứu vào những vũ khí nhẹ hơn giúp bản thân trở nên linh động hơn trong quá trình chiến đấu, dù thế họ vẫn sử dụng áo giáp mạnh và chắc chắn như bộ 'Armor Set'.
 • Cách tạo: http://guide.cabalv.com/172
 • Sơ đồgiới thiệu:
 • Điểm mạnh:
  • Cơ động cao
  • BM2 và BM3 dps cao
  • Khả năng sống cao với kỹ năng hồi máu và hấp thụ
 • Điểm yếu:
  • Lượng damage gây ra không quá cao
  • Khó thành thục.
 • Cách tăng điểm:
  • Sức mạnh (STR): MAX
  • Trí tuệ (INT): đủ mặc đồ
  • Khéo léo (DEX): đủ mặc đồ 
 • Battle mode:
  • Battle Mode 1:
  • Battle Mode 2:
  • Battle Mode 3:
2. Hệ thống kỹ năng:
 • Kỹ năng phụ trợ:
 • Kỹ năng Effector:
  • Dread Effector:
  • Knight’s Shield Effector:
  • Sight Increase Effector:
  • Bloody Rush Effector:
 • Kỹ năng Element:
  • Fire-Blood Break:
 • Kỹ năng đặc trưng:
  • Knight’s Resist:
  • I’m Knight:
  • Vital Charge: Kỹ năng hồi máu
  • Rapid Dash, Fade Away, Mystic Dash: Bộ 3 kỹ năng làm nên tên tuổi của FK