FORCE POISONER

1. Giới thiệu:
 • ​​​Cốt truyện:
  • A group of Force Bladers claim to be more noble than others, claiming that sword-piercing swords are low-key, so they give up swordplay, focusing on magical research, The bizarre, they concentrate on the study of the curse and abuse of the enemy to death. On clothing, they still use the costumes as 'Battle Set'.
 • Cách tạo: http://guide.cabalv.com/172
 • Sơ đồ giới thiệu:
 • Điểm mạnh:
  • Là class duy nhất sở hữu bộ kỹ năng toàn bộ đều có hiệu ứng “Nhiễm độc” (rút máu theo thời gian) và trừ Kháng thể (Trừ phòng thủ và kháng)
  • Cơ động với “Blink” và “Dash”
  • BM3 có nhiều Synergy nhất hiện tại
 • Điểm yếu:
  • Cần một lượng MP lớn, dễ bị lag MP (khuyên các bạn nên nâng hơn lượng MP yêu cầu từ 100MP trở lên)
  • Thời gian thi triển kỹ năng cũng như thời gian hồi kỹ năng khá cao
  • Lượng sát thương gây ra thuộc trung bình thấp so với các class khác
  • Khả năng sống sót thấp
 • Cách tăng điểm:
  • Sức mạnh (STR): đủ mặc đồ
  • Trí tuệ (INT): MAX
  • Khéo léo (DEX): đủ mặc đồ
 • Battle mode:
  • Battle mode 1: Không có
  • Battle mode 2:
  • Battle mode 3: *Lưu ý: Khi đang sử dụng Battle Mode 3, nhân vật không thể sử dụng kỹ năng Poison Protect Effector
 • Synergy BM3
2. Kỹ năng:
 • Poisonous Boom: Kỹ năng Element
LV1:
LV5:
 • Invok Ponler Effector:
 • Roatlyk Bats Effector:
 • Poison Control Effector:
*Lưu ý: Kỹ năng này LV.1 sẽ tăng 20% phòng thủ bản thân, có nghĩa là nếu bạn có Phòng thủ bạn là 1000 thì bạn sẽ được tăng thêm 200 phòng thủ. Tổng cộng là 1200 phỏng thủ. 
 • Poison Protect Effector:
​LV1:
 
*Lưu ý: Các kỹ năng của Force Poisoner yêu cầu 3000MP khi nâng max level
 • Các kỹ năng khác như VSoul và Defensive/Offensive Attribute (Từ chức năng EEXP, chi tiết xem tại: http://guide.cabalv.com/110). Các bạn có thể chọn theo sở thích của mình, riêng mình do lên Force Poisoner theo lối phòng thủ nên mình chọn như sau:
3. Hướng dẫn nâng cấp MP:
 • MP từ kỹ năng bổ trợ FP Special:
 • MP từ Rune
 • MP từ Giáp trụ (Áo, Giày và Nón): với mỗi slot bạn sẽ nhận được 40MP và 50MP với hiệu ứng đục slot
  • Shadowtitan Suit/Shoes/Headpiece (WI/SF) of Convictional: 80MP
  • Osimium Suit/Shoes/Headpiece (WI/SF) of Convictional: 90MP
  • Mystic Suit/Shoes/Headpiece (WI/SF) of Convictional: 140MP
  • Mithril Suit/Shoes/Headpiece (WI/SF) of Convictional:180MP
  • Archridium Suit/Shoes/Headpiece (WI/SF) of Convictional: 240MP
 • MP từ trang sức:
  • Khuyên tai: Earring of Spirit, Vampiric Earing hoặc Force Regeneration Earring
  • Dây chuyền: Amulet of Battler
  • Nhẫn: Tempus’ Ring 
 • MP từ slot Pet:
 
4. Hướng dẫn lối lên đồ của Force Poisoner: (Có thể lên khác, tùy theo cách chơi và sở thích của các bạn)
 • Do Force Poisoner sở hữu bộ kỹ năng rút máu theo thời gian, có nghĩa là thời gian class này sống sót càng lâu thì sức ảnh hưởng của nó lên các chiến trường như Nation War càng nhiều. Vì thế, theo mình thì Force Poisoner chúng ta nên tập trung theo hướng lên đồ phòng thủ:
  • Đây là set đồ mình đang dùng cho phòng thủ, mọi người tham khảo:
  • Kỹ năng Aura Battle: